(με αφορμή το τέλος του «Βασικού Μετόχου»)

Πρόκειται για εκτενή γραπτή απόδοση εισήγησης που εκφωνήθηκε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2014 προς τιμήν του Προέδρου του ΔΕΕ Β. Σκουρή. Η γραπτή ωστόσο απόδοσή της είναι αισθητά εκτεταμένη και ξανα-επεξεργασμένη και έχει συμπληρωθεί με την αναγκαία τεκμηρίωση καθώς και με σκέψεις και πορίσματα νέα. Εδώ δημοσιεύεται το πρώτο μέρος, που αφορά τις θεσμικές συνέπειες της υπόθεσης του βασικού μετόχου και κυρίως την εκνόμευση ττου Συντάγματος και τις άδηλες μέσω των διεθνών συνθηκών τροποποιήσεις του. Το δεύτερο μέρος, που είναι αφιερωμένο στη νομολογιακή πορεία της υπόθεσης και στα πορίσματα που έχουν καταγραφεί, ακολουθεί. Επικεντρώνεται κυρίως στην εναρμονισμένη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία του Συντάγματος, στον ρόλο της σταθμιστικής τεχνικής της αναλογικότητας καθώς και στην καθιέρωση της προτεραιότητας εφαρμογής του κοινοτικού απέναντι στο εθνικό και μάλιστα και απέναντι στο Σύνταγμα, -και όχι της τυπικής υπεροχής, όπως λέγεται. πιστεύεται

Διαβάστε την εισήγηση