Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την είσοδο στο site ο χρήστης έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του επιλέγοντας το μενού “Λογαριασμός”.

Από την σελίδα αυτή μπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί τον λογαριασμό του.

dashboard

Επιλογές

dashboard-menuUpdate Profile Image: Εισαγωγή ή αλλαγή της εικόνας χρήστη, από μια φωτογραφία σε μορφή jpg.

Profile: Ενημέρωση των στοιχείων του χρήστη.

Setings: Αλλαγή κωδικού εισόδου, και δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού.

Logout: Έξοδος από το site.