Άρθρα

28Νοέ, 2016

Μια υπεράσπιση της επεκτατικής ισότητας σε καιρό οικονομικής κρίσης – και ταυτόχρονα μια αφορμή συζήτησης για το μέλλον της

By | 28, Νοέ, 2016|0 Comments

Ένα από τα πρώτα νομολογιακά θύματα της δημοσιονομικής κρίσης υπήρξε η (λεγόμενη) επεκτατική ισότητα. Η δυνατότητα του δικαστή να επεκτείνει ευνοϊκές διατάξεις και σε άλλες κατηγορίες προσώπων είχε ήδη στο παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο έντονων θεωρητικών και νομολογιακών αντιπαραθέσεων

28Νοέ, 2016

Η λαϊκή κυριαρχία ως λαϊκή εντολή και η διδασκαλία του Μάνεση

By | 28, Νοέ, 2016|0 Comments

Αντικείμενο της παρούσας γραπτής εισήγησης, είναι να διερευνήσει, με βάση τη διδασκαλία του Μάνεση, αν η αποκαλούμενη «λαϊκή εντολή», έτσι όπως εννοείται από όσους την επικαλούνται και πρώτοι οι κυβερνώντες του Συριζα, εναρμονίζεται με το κλασικό νόημα της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτό εννοείται σε συνάρτηση με την αντιπροσωπευτική αρχή και ειδικά με την ελεύθερη εντολή και τη σχέση αντιπροσώπευσης.

19Σεπ, 2016

Η ασφάλεια του κράτους ως ανασφάλεια των πολιτών

By | 19, Σεπ, 2016|0 Comments

Αν η ασφάλεια αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας και αναγκαίο όρο της πολιτειακής ομαλότητας, και αν ένας από τους σκοπούς ενός σύγχρονου κράτους δικαίου είναι να αποφεύγει την μετατροπή των ζητημάτων της ασφάλειας του σε καταστάσεις [...]

9Αυγ, 2016

The impressive resilience of the Greek Constitution in the current financial crisis in Europe.

By | 9, Αυγ, 2016|0 Comments

The most remarkable and, indeed, the most curious thing in Greece’s case, as far as the impact of the ‘crisis’ on its Constitution is concerned, is that, in spite of the terrible, unprecedented and unending [...]

9Αυγ, 2016

Η κατάρρευση του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος, με επίκεντρο τη κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής, την εποχή της αλληλο-εξαρτώμενης, παγκόσμια, και επιμερισμένης, ευρωπαϊκά, κυριαρχίας

By | 9, Αυγ, 2016|0 Comments

Στη μελέτη αυτή, που συντάχθηκε στις αρχές του 2012, με αφορμή συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Τσάτσο, ο συγγραφέας επανερχόμενος ουσιαστικά σε προγενέστερες, δημοσιευμένες θέσεις του, υποστηρίζει ότι από το «Μνημόνιο» του 2010, ήδη, [...]

9Αυγ, 2016

Η εκνόμευση του Συντάγματος – Οι άδηλες τροποποιήσεις του – Η προτεραιότητα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου έναντι του Συντάγματος, και η εναρμονισμένη με το Κοινοτικό ερμηνεία του

By | 9, Αυγ, 2016|0 Comments

(με αφορμή το τέλος του «Βασικού Μετόχου») Πρόκειται για εκτενή γραπτή απόδοση εισήγησης που εκφωνήθηκε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2014 προς τιμήν του Προέδρου του ΔΕΕ Β. Σκουρή. Η γραπτή [...]

9Αυγ, 2016

Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση, εγκλωβισμένες στον ιστό της πολυνομίας και της τυπολατρίας: προτάσεις για την απαγκίστρωσή τους

By | 9, Αυγ, 2016|0 Comments

Στην παρούσα μελέτη του, η οποία παρουσιάστηκε σε μια πρώτη μορφή σε ημερίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστών, στις 3 Απριλίου 2015, ο συγγραφέας επιχειρεί, με βάση την σύντομη εμπειρία του ως Υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, να σκιαγραφήσει τις προαπαιτούμενες [...]

7Αυγ, 2016

Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος

By | 7, Αυγ, 2016|0 Comments

Το πλέον αξιοπρόσεκτο και, τελικά, το πλέον αξιοπερίεργο στην περίπτωση της Ελλάδος, σε ό,τι αφορά ειδικά την επίδραση της «κρίσης» στο Σύνταγμα, αλλά και το αντίστροφο, την επίδραση του Συντάγματος στην «κρίση», είναι ότι παρά την τρομακτική, χωρίς προηγούμενο και χωρίς τελειωμό, δημοσιονομική κρίση, το Σύνταγμα επέδειξε μια εντυπωσιακή ανθεκτικότητα2, τόσο όσον αφορά την ισχύ και την κανονιστικότητά του όσο και σε ό,τι αφορά τη νομιμοποιητική του λειτουργία.